BİLDİRİLER

[OP-01]

Baş-boyun kanserlerinde sentinel lenf nodunu belirlemede gama prob teknolojisi ile yakın kızılötesi floresan görüntülemenin karşılaştırılması
Şeyda Güray Evin, Gökçe Yıldıran, Mustafa Sütçü, Osman Akdağ, Zekeriya Tosun
Selçuk Üniversitesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Departmanı

[OP-02]

ICG ve yakın kızılötesi görüntüleme sisteminin flep perfüzyonunu değerlendirmede kullanımı
Fatma Nihal Durmuş Kocaaslan, İlker Çiçek, Melekber Çavuş Özkan, Özhan Bekir Çelebiler
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı, İstanbul

[OP-03]

Degloving Tarzı Yaralanmalarda Spy Kullanımı
Erman Ak, Ömer Berkoz
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

[OP-04]

SPY Anjiyografinin Kliniğimizdeki Kullanım Alanları
Işıl Akgün Demir
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

[OP-05]

SPY Teknolojisi: Hacettepe Tecrübeleri
Gökhan Sert, Hakan Uzun, Damla Menkü, Ali Emre Aksu
Hacettepe Üniversitesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD

[OP-06]

İndosiyanin Yeşili Floroskopisi Destekli Sentinel Lenf Nodu Örneklemesi
Soner Karaali, Hayri Ömer Berköz
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı, İstanbul

[OP-08]

Spy görüntüleme sistemin cerrahi uygulamamızda etkisi
Deniz Güneş, Sinan Öksüz, Mehmet Esat Olgun
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi

[OP-09]

Son 2 yıldır Spy Cihazının Günlük Pratiğimize Katkıları
Nesibe Sinem Çiloğlu1, Barış Çin2, Erinç Evrensel1, Serkan Kaya1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul 2Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi

[OP-10]

Üst ekstremite malignitelerinin sentinel lenf nodu örneklemesinde SPY kullanımı
Bilsev İnce
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Konya

[OP-11]

SPY cihazının deneysel araştırmalarda kullanımı
Selami Serhat Şirvan
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik Rekonstrüksitf ve Estetik Cerrahi Kliniği

[OP-12]

Baş ve Boyun Bölgesi Malign Melanom Vakalarında ICG ve Yakın Kızılötesi Flöresan Görüntüleme Sistemi ve Lenfosintigrafi Yöntemlerinin Birlikte Kullanım
Melekber Çavuş Özkan, Mehmet Cömert, Fatma Nihal Durmuş Kocaaslan, Özhan Bekir Çelebiler
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı

[OP-13]

Ters Akımlı Sural Flebin Diyabetik Hastalarda Kullanımının Tekrar Değerlendirilmesi: Ön Çalışma
Dağhan Dağdelen
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı, Edirne

[OP-14]

İndosiyanin Yeşili Floresans Video Anjiografi ile Deneyimlerimiz
Melihcan Sezgiç1, Yasemin Aydınlı2, Burak Kaya2, Savaş Serel2
1Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D 2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D

[OP-15]

Ayaktan Ele Kombine Çift Parmak Transferinde İndosiyanin Yeşili Floroskopisinin Kullanımı
Ömer Berköz, Soner Karaali, Atakan Aydın
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı, İstanbul

[OP-16]

Hipotenar çekiç sendromu şüphesinde bir yol gösterici; spy floresan görüntüleme
Erden Erkut Erkol, Gökçe Yıldıran, Şeyda Güray Evin, Mustafa Sütçü, Osman Akdağ, Zekeriya Tosun
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı, Konya

[OP-17]

İntraoperatif Floresan Görüntüleme İle Flep Perfüzyonunun Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu
Başak Dağhan, Anıl Demiröz
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrükstif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul

[OP-18]

Mastektomi Cilt Fleplerindeki Nekrozun öngörülebilmesi için SPY görüntülemesi ile değerlendrilmesi. Klinik tecrüblerimiz
Zeynep Deniz Akdeniz1, Nazim Ramazanov2, Bülent Saçak3, Özhan Çelebiler4
1Yrd Doc.Dr. Zeynep Deniz Akdeniz Marmara Üniversitesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D.
2Dr. Nazim Ramazanov Marmara Üniversitesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D.
3Doc.Dr.Bülent Saçak Marmara Üniversitesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D.
4Prof Dr. Özhan Çelebiler Marmara Üniversitesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D.

[OP-19]

Vulva Kanserinde Floresan Görüntüleme ve Indocyanin Yeşil kullanılarak Sentinel Lenf Nodu Biyopsi Uygulaması
Abdül Hamid Güler, Serra Akar, Çetin Çelik
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Bilim Dalı, Konya

ESPRAS (The European Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery), Uluslararası İş Kazaları El Yaralanmaları ve Uzuv Kopmaları Kongresi'ne destek vermektedir.