BİLDİRİLER

[OP-20]

İş Kazası Sonucu Gelişen Ekstremite Degloving Yaralanmalarında Perforatör Arter Onarımı İle Revaskülarizasyon
Fatih Kabakaş, İsmail Bülent Özçelik, Berkan Mersa
Gebze Medicalpark hastanesi

[OP-21]

İş kazalarına bağlı el yaralanmalarının etyolojik sınıflandırmasına göre Tip 2 el yaralanması olan 24 hastanın değerlendirilmesi; sınıflamaya modifikasyon önerisi
Şeyda Güray Evin, Gökçe Yıldıran, Mustafa Sütçü, Osman Akdağ, Zekeriya Tosun
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi,Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik cerrahi departmanı

[OP-22]

Oblik Parmak Replantasyonlarında Teknik Detaylar
Cemil Işık, Gökçe Yıldıran, Mustafa Sütçü, Osman Akdağ, Zekeriya Tosun
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı,Konya

[OP-23]

Bir Devlet Hastanesinde Üst Ekstremite Parmak Replantasyon ve Revaskülarizasyon Prosedürlerine Ait 4 Yıllık Tecrübe
Kaan Gürbüz1, Yalçın Yontar2
1Kayseri Şehir Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Kayseri, Türkiye
2Acıbadem Kayseri Hastanesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Kayseri, Türkiye

[OP-24]

Parmak Ucu Replantasyonları Deneyimlerimiz
Mert Sızmaz, Selami Serhat Şirvan, Semra Karşıdağ
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye

[OP-25]

Distal dijital replantasyonların tercih sebepleri ve uzun dönem kabul edilebilir estetik sonuçları
Ayhan Okumuş1, Aret Çerçi Özkan2
1Kastamonu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kastamonu, Türkiye
2Avrupa Meslek Yüksek Okulu, İstanbul

[OP-26]

Üst Ekstremite Major Replantasyon Sonuçlarım ve Replantasyon Endikasyonlarının Tekrar Gözden Geçirilmesi
Ayhan Okumuş
Kastamonu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kastamonu, Türkiye

[OP-27]

Pediatrik Parmak Replantasyonları: 31 Hastanın Retrospektif Değerlendirilmesi
Soysal Baş
SBÜ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, İstanbul

[OP-28]

Parmak Ucu Replantasyonlarında Dorsal Yaklaşım
Fatih Kabakaş
Gebze Medicalpark hastanesi

ESPRAS (The European Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery), Uluslararası İş Kazaları El Yaralanmaları ve Uzuv Kopmaları Kongresi'ne destek vermektedir.