BİLDİRİLER

[OP-29]

Travmatik El ve Üst Ekstremite Yaralanmalarında Anterolateral Uyluk Flebi ile Rekonstrüksüyon Deneyimlerimiz
Ali Özdemir, Mehmet Ali Acar
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bİlim Dalı

[OP-30]

Travmatik kompozit ön kol defektlerinin serbest fibula osteokutanöz flebiyle rekonstrüksiyonu
Ramazan Erkin Ünlü, Burak Yaşar, Hasan Murat Ergani, Ahmet Kaplan, Ömercan Yağız Öksüz, Atakan Baş, Çağdaş Duru, Okan Acicbe, Özge Utku, Emre Günenç
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Ankara

[OP-31]

Travmatik amputasyon sonrası ayak parmak transferi ile başparmak rekonstrüksiyonu
Özge Utku, Emre Gunenc, Ramazan Erkin Ünlü, Burak Yaşar, Hasan Murat Ergani, Ahmet Kaplan, Ömercan Yağız Öksüz, Atakan Baş, Çağdaş Duru, Okan Acıcbe
Ankara Şehir Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği

[OP-32]

El ve El Bileği Kemikleri Kaynamamasında Serbest Medial Femoral Kondil Kortikoperiosteal Fleple Rekonstrüksiyon
Gökçe Yıldıran, Osman Akdag, Mustafa Sütçü, Seyda Evin, Cemil Isik, Zekeriya Tosun
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi Anabilim Dalı, El Cerrahisi Bilim Dalı, Konya

[OP-33]

Mikrocerrahi Yöntemlerle El Rekonstrüksiyonlarını Takiben Gelişen Beklenmeyen Sonuçlarda Kurtarma Prosedürleri
Gökçe Yıldıran, Mustafa Sütçü, Osman Akdağ, Zekeriya Tosun
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi Anabilim Dalı, El Cerrahisi Bilim Dalı, Konya

[OP-34]

Ayaktan ele parmak ucu nakli
Furkan Karabulut, Anvar Ahmedov
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

[OP-35]

İş gücü kaybına yol açan tam kalınlıkta yanıkların serbest flep ile rekonstruksiyonu
Ahmet Bilirer, Gökçe Yıldıran, Mustafa Sütçü, Osman Akdağ, Zekeriya Tosun
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, PLastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı, Konya

[OP-36]

olecranon bölgesindeki cilt defektlerinin posterior interosseous arter flebi ile rekonstrüksiyonu
Selim Safalı1, Mehmet Ali Acar2, Ali Özdemir2
1yaşam hastanesi, ortopedi ve travmatoloji departmanı, Ağrı, Türkiye
2selçuk üniversitesi, ortopedi ve travmatoloji departmanı, Konya, Türkiye

[OP-37]

El palmar bölge defektlerinde el dorsalinden ven transpozisyonu ve ulnar arter perforator flep ile rekonstruksiyon
Furkan Karabulut, Anvar Ahmedov
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

[OP-38]

Radial Ön Kol Flebi ile Birlikte İliak Kemik Flebi Kullanılarak Yapılan Başparmak Rekonstrüksiyon Yöntemi
Ramazan Erkin Ünlü, Hasan Murat Ergani, Burak Yaşar, Ahmet Kaplan, Ömercan Yağız Öksüz, Atakan Baş, Çağdaş Duru, Okan Acicbe, Özge Utku, Emre Günenç
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Plastik, Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

[OP-39]

El bileği yumuşak doku defektlerinin rekonstrüksiyonu
Erden Erkut Erkol, Gökçe Yıldıran, Mustafa Sütçü, Osman Akdağ, Zekeriya Tosun
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı, Konya

[OP-40]

İliak Kemik,Tam Kalınlıkta Cilt Grefti Ve Heterodigital Ada Flebi Kaldırılması İle Parmak Rekonstrüksiyonu:Minimal İnsizyon Skarı Ve Güzel Kontur Oluşturulması
Hasan Murat Ergani1, Burak Yaşar2, Ahmet Kaplan2, Ömercan Yağız Öksüz2, Atakan Baş2, Çağdaş Duru2, Okan Acicbe2, Özge Utku2, Emre Gunenc2, Ramazan Erkin Ünlü2
1Çankırı Devlet Hastanesi,Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi,Çankırı,Türkiye
2Ankara Bilkent Şehir Hastanesi,Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi,Ankara,Türkiye

[OP-41]

Başparmak Defektlerinin Rekonstrüksiyonunda Venöz Konjesyonu Önleyici Kite Flep Modifikasyonu: 19 vakanın retrospektif analizi
Burak Yaşar
T.C.Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetic Cerrahi Kliniği, Ankara

[OP-42]

El Ve Parmak Yumuşak Doku Defektlerinin Reverse Radial Ön Kol Flebi İle Rekonstrüksiyonu
Hasan Murat Ergani
Çankırı Devlet Hastanesi,Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi,Çankırı,Türkiye

[OP-43]

El ve Bilek Defektlerinin Onarımında Elverişli Bir Flep:Radial Arter Perforatör Flebi
Alper Ural
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi,Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı,Kahramanmaraş

[OP-44]

Üst Ekstremite Volkmann Kontraktürünün Tanı Ve Tedavisinde Kontraktürün Şiddetine Yönelik Bir Tedavi Algoritması
Nijat Majidov, Gökçe Yıldıran, Mustafa Sütçü, Osman Akdağ, Zekeriya Tosun
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, PLASTİK CERRAHİ ANA BİLİM DALI, KONYA

[OP-45]

El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Gerektiren İş Kazalarında Gecikmiş Başvurular: Tanımlayıcı Çalışma
Erol Kozanoğlu1, Fethi Sarper Mete2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği, İstanbul
2Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Halkalı Atakent Hastanesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği, İstanbul

[OP-46]

Beş yıllık el ve el bileği benign tümör tecrübelerimiz
Selman Taşkın, Süphan Tunç, Türkay Gökeri, Ayşin Karasoy Yeşilada
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ESPRAS (The European Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery), Uluslararası İş Kazaları El Yaralanmaları ve Uzuv Kopmaları Kongresi'ne destek vermektedir.