BİLDİRİLER

[OP-47]

Kliniğimizde 2015-2019 Yılları Arasında Konjenital El Anomalili Hastalara Yaklaşımımız
Semih Tiber Menteşe, Akif Ayberk Akçay, İlker Üsçetin, Ayşin Karasoy Yeşilada
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği

[OP-48]

Kliniğimizde 2015-2019 Yılları Arası Sinir Grefti ile Onarım Sonuçlarımız
Semih Tiber Menteşe, Mert Canlı, Özlem Çolak, Batıbey Batmacı, Ayşin Karasoy Yeşilada
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği

[OP-49]

Kliniğimizde 2015-2019 Yılları Arasında Opere Edilen Çekiç Parmak Vakalarının Uzun Dönem Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Semih Tiber Menteşe, Mert Canlı, Özlem Çolak, Ayşin Karasoy Yeşilada
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği

[OP-50]

Fleksör tendon onarımlarında WALANT tekniğinin kullanılması
Çağdaş Duru, Okan Acicbe, Özge Utku, Emre Günenç, Ramazan Erkin Ünlü, Burak Yaşar, Hasan Murat Ergani, Ahmet Kaplan, Ömercan Yağız Öksüz, Atakan Baş
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Ankara

[OP-51]

Atraumatic Flexor Tendon Retrieval - A Simple Method
Muhammed Besir Ozturk, Cengiz Ertekin, Tolga Aksan, Mustafa Tezcan
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı, İstanbul

[OP-52]

Tensor Fascia Lata Grefti ile Total ya da Çoklu Ekstensör Tendon Defektlerinin Rekonstrüksiyonu
Atakan Baş, Çağdaş Duru, Okan Acicbe, Özge Utku, Emre Gunenc, Ramazan Erkin Ünlü, Burak Yaşar, Hasan Murat Ergani, Ahmet Kaplan, Ömercan Yağız Öksüz
Ankara Şehir Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği

[OP-53]

İş kazası kaynaklı sinir yaralanmaları: 5 yıllık klinik tecrübemiz
Çağatay Öner, Soysal Baş, Hatice Aylin Akbulut, Ayşin Yeşilada Karasoy, Semra Hacıkerim Karşıdağ
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, İstanbul

[OP-54]

Ekstansör Zon Defektli Olgularda Ters Çarpraz Parmak Flebi Uygulamalarımızın Cerrahi ve Klinik Sonuçları
Kaan Gürbüz, Yakup Ekinci
Kayseri Şehir Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Kayseri

[OP-55]

Ulnar Sinir Rekonstrüksiyonunda Alternatif Bir Yöntem: Vaskülarize Sinir Grefti
Okan Acicbe, Özge Utku, Emre Gunenc, Ramazan Erkin Ünlü, Burak Yaşar, Hasan Murat Ergani, Ahmet Kaplan, Ömercan Yağız Öksüz, Atakan Baş, Çağdaş Duru
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

[OP-56]

Sakatlayıcı El Yaralanmaları İçerisinde Nadir Bir Suçlu: Kıyma Makinesi
Ayşe Şencan1, Murat İpteç1, Mehmet Baydar2, Bilge Özkan1, Mehmet Vakıf Keskinbıçkı3, Kahraman Öztürk1
1T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul M.S. Baltalimanı Kemik Hastalıkları EAH
2T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Numune Hastanesi
3T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Dr. Ersin Arslan EAH

[OP-57]

Üst Ekstremite Acil Ateşli Silah Yaralanmalarının Yönetimi ve Tedavi Algoritması
Emre Günenç, Ramazan Erkin Ünlü, Burak Yaşar, Hasan Murat Ergani, Ahmet Kaplan, Ömercan Yağız Öksüz, Atakan Baş, Çağdaş Duru, Okan Acicbe, Özge Utku
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Plastik, Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

[OP-58]

Kompartman sendromu tedavisinde etiyolojiye yönelik bir algoritma önerisi
Ahmet Rıfat Doğramacı, Gökçe Yıldıran, Mustafa Sütçü, Osman Akdağ, Zekeriya Tosun
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik Cerrahi ABD, Konya

[OP-59]

14 yaş altı çocuk acil el travmalarında deneyimlerimiz
Mecd Atıf Cezairlioğlu, Şafak Çakır, Fatih Irmak, Semra Hacıkerim Karşıdağ
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EAH PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ KLİNİĞİ

[OP-60]

Suriye krizi ve acil el yaralanmaları: Baltalimanı el cerrahisi kliniği tecrübesi
Ayşe Şencan1, Bilge Özkan1, Mehmet Vakıf Keskinbıçkı2, Kahraman Öztürk1
1İstanbul Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2Gaziantep Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

[OP-61]

Acil Travmatolojiye Başvuran El Yaralanmalarının Değerlendirilmesi; 3181 Hastanın retrospektif Analizi
Mehmet Beşir Öner1, Anıl Demiröz1, Alp Ercan2, Oğuz Çetinkale1
1İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA-CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
2T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI-İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

[OP-62]

Yaygın Akut El Enfeksiyonları: 15 Olgunun Retrospektif Analizi:
Akif Ayberk Akçay, Batıbey Batmacı, İlker Üsçetin, Ayşin Karasoy Yeşilada
SBÜ Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği

[OP-63]

Pediatrik el yaralanmaları deneyimlerimiz
Selman Taşkın, Süphan Tunç, Harun Erbek, Ayşin Karasoy Yeşilada
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

[OP-64]

Yüksek basınçlı çimento enjeksiyonu ile el yaralanması
Kamil Yamak1, Berrak Karatan2, Taşkın Altay1, Fırat Ozan3, Hüseyin Gökhan Karahan1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İzmir
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, İzmir
3Kayseri Şehir Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Kayseri

[OP-65]

Sağlıklı kişilerde el bileğine uygulanan iki farklı eksternal destek yönteminin propriyosepsiyon üzerine etkilerinin incelenmesi: Randomize kontrollü çalışma
Mehmet Eren Ucuzoğlu1, Bayram Ünver2, Devrim Can Saraç3, Göksel Çılga4
1Beykent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, İstanbul, Türkiye
2Dokuz Eylül Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Balçova-İzmir, Türkiye
3Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara, Türkiye
4Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Manisa, Türkiye

[OP-66]

Kapalı Çekiç Parmak Deformitesinin Konservatif Tedavisinde Kullanılan İmmobilizasyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Safiye Özkan, Ömer Berköz
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, El Cerrahisi Bilim Dalı, İstanbul

[OP-67]

Karpal İnstabilite Problemi Olan Bireylerde Önkol Kas Aktivasyon Paternlerinin ve Etkilerinin Araştırılması
İrem Eraktaş1, Çiğdem Ayhan2, Abdullah Ruhi Soylu3
1Bolu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Bolu, Türkiye.
2Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara, Türkiye
3Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik Bölümü, Ankara, Türkiye.

[OP-68]

İş Kazası Sonrası İşe Dönen Üst Ekstremite Yaralanmalı Bireylerin Toplumsal Katılım Düzeylerinin İncelenmesi
Hasan Atacan Tonak1, Ali Kitiş2
1Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Antalya
2Pamukkale Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Denizli

[OP-69]

Düğme İliği Deformitesinde Relative Motion Splint: Olgu Raporu
İlkem Ceren Sığırtmaç1, Özge Buket Cesim1, Çiğdem Öksüz1, S. Sinan Bilgin2
1Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ergoterapi Bölümü, Ankara
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji AD, El Cerrahisi BD, Ankara

[OP-70]

Kapalı Boutonniere Deformitesinde Relative Motion Splintinin Etkinliği: Olgu Sunumu
Büşra Yıldız1, Özge Buket Cesim1, Egemen Ayhan2, Çiğdem Öksüz1
1Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü, Ankara
2Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi El Cerrahisi Bölümü, Ankara

[OP-71]

Zon 5 ve Zon 7 Ekstansör Tendon Yaralanmasında Relative Motion Splintinin Kullanımı: Olgu Sunumu
Özge Buket Cesim1, İlkem Ceren Sığırtmaç1, Egemen Ayhan2, Çiğdem Öksüz1
1Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ergoterapi Bölümü, Ankara
2Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara

[OP-72]

Ön Kol Sinir ve Tendon Transferi Sonrası Rehabilitasyonun Uzun Dönem Sonuçları: Olgu Sunumu
Serpil Çolak
Istanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

ESPRAS (The European Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery), Uluslararası İş Kazaları El Yaralanmaları ve Uzuv Kopmaları Kongresi'ne destek vermektedir.