BİLDİRİLER

[OP-01]

Baş-boyun kanserlerinde sentinel lenf nodunu belirlemede gama prob teknolojisi ile yakın kızılötesi floresan görüntülemenin karşılaştırılması
Şeyda Güray Evin, Gökçe Yıldıran, Mustafa Sütçü, Osman Akdağ, Zekeriya Tosun
Selçuk Üniversitesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Departmanı

[OP-02]

ICG ve yakın kızılötesi görüntüleme sisteminin flep perfüzyonunu değerlendirmede kullanımı
Fatma Nihal Durmuş Kocaaslan, İlker Çiçek, Melekber Çavuş Özkan, Özhan Bekir Çelebiler
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı, İstanbul

[OP-03]

Degloving Tarzı Yaralanmalarda Spy Kullanımı
Erman Ak, Ömer Berkoz
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

[OP-04]

SPY Anjiyografinin Kliniğimizdeki Kullanım Alanları
Işıl Akgün Demir
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

[OP-05]

SPY Teknolojisi: Hacettepe Tecrübeleri
Gökhan Sert, Hakan Uzun, Damla Menkü, Ali Emre Aksu
Hacettepe Üniversitesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD

[OP-06]

İndosiyanin Yeşili Floroskopisi Destekli Sentinel Lenf Nodu Örneklemesi
Soner Karaali, Hayri Ömer Berköz
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı, İstanbul

[OP-08]

Spy görüntüleme sistemin cerrahi uygulamamızda etkisi
Deniz Güneş, Sinan Öksüz, Mehmet Esat Olgun
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi

[OP-09]

Son 2 yıldır Spy Cihazının Günlük Pratiğimize Katkıları
Nesibe Sinem Çiloğlu1, Barış Çin2, Erinç Evrensel1, Serkan Kaya1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul 2Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi

[OP-10]

Üst ekstremite malignitelerinin sentinel lenf nodu örneklemesinde SPY kullanımı
Bilsev İnce
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Konya

[OP-11]

SPY cihazının deneysel araştırmalarda kullanımı
Selami Serhat Şirvan
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik Rekonstrüksitf ve Estetik Cerrahi Kliniği

[OP-12]

Baş ve Boyun Bölgesi Malign Melanom Vakalarında ICG ve Yakın Kızılötesi Flöresan Görüntüleme Sistemi ve Lenfosintigrafi Yöntemlerinin Birlikte Kullanım
Melekber Çavuş Özkan, Mehmet Cömert, Fatma Nihal Durmuş Kocaaslan, Özhan Bekir Çelebiler
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı

[OP-13]

Ters Akımlı Sural Flebin Diyabetik Hastalarda Kullanımının Tekrar Değerlendirilmesi: Ön Çalışma
Dağhan Dağdelen
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı, Edirne

[OP-14]

İndosiyanin Yeşili Floresans Video Anjiografi ile Deneyimlerimiz
Melihcan Sezgiç1, Yasemin Aydınlı2, Burak Kaya2, Savaş Serel2
1Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D 2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D

[OP-15]

Ayaktan Ele Kombine Çift Parmak Transferinde İndosiyanin Yeşili Floroskopisinin Kullanımı
Ömer Berköz, Soner Karaali, Atakan Aydın
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı, İstanbul

[OP-16]

Hipotenar çekiç sendromu şüphesinde bir yol gösterici; spy floresan görüntüleme
Erden Erkut Erkol, Gökçe Yıldıran, Şeyda Güray Evin, Mustafa Sütçü, Osman Akdağ, Zekeriya Tosun
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı, Konya

[OP-17]

İntraoperatif Floresan Görüntüleme İle Flep Perfüzyonunun Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu
Başak Dağhan, Anıl Demiröz
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrükstif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul

[OP-18]

Mastektomi Cilt Fleplerindeki Nekrozun öngörülebilmesi için SPY görüntülemesi ile değerlendrilmesi. Klinik tecrüblerimiz
Nazim Ramazanov1, Zeynep Deniz Akdeniz2, Bülent Saçak3, Özhan Çelebiler4
1Yrd Doc.Dr. Zeynep Deniz Akdeniz Marmara Üniversitesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D.
2Dr. Nazim Ramazanov Marmara Üniversitesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D.
3Doc.Dr.Bülent Saçak Marmara Üniversitesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D.
4Prof Dr. Özhan Çelebiler Marmara Üniversitesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D.

[OP-19]

Vulva Kanserinde Floresan Görüntüleme ve Indocyanin Yeşil kullanılarak Sentinel Lenf Nodu Biyopsi Uygulaması
Abdül Hamid Güler, Serra Akar, Çetin Çelik
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Bilim Dalı, Konya

[OP-20]

İş Kazası Sonucu Gelişen Ekstremite Degloving Yaralanmalarında Perforatör Arter Onarımı İle Revaskülarizasyon
Fatih Kabakaş, İsmail Bülent Özçelik, Berkan Mersa
Gebze Medicalpark hastanesi

[OP-21]

İş kazalarına bağlı el yaralanmalarının etyolojik sınıflandırmasına göre Tip 2 el yaralanması olan 24 hastanın değerlendirilmesi; sınıflamaya modifikasyon önerisi
Şeyda Güray Evin, Gökçe Yıldıran, Mustafa Sütçü, Osman Akdağ, Zekeriya Tosun
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi,Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik cerrahi departmanı

[OP-22]

Oblik Parmak Replantasyonlarında Teknik Detaylar
Cemil Işık, Gökçe Yıldıran, Mustafa Sütçü, Osman Akdağ, Zekeriya Tosun
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı,Konya

[OP-23]

Bir Devlet Hastanesinde Üst Ekstremite Parmak Replantasyon ve Revaskülarizasyon Prosedürlerine Ait 4 Yıllık Tecrübe
Kaan Gürbüz1, Yalçın Yontar2
1Kayseri Şehir Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Kayseri, Türkiye
2Acıbadem Kayseri Hastanesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Kayseri, Türkiye

[OP-24]

Parmak Ucu Replantasyonları Deneyimlerimiz
Mert Sızmaz, Selami Serhat Şirvan, Semra Karşıdağ
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye

[OP-25]

Distal dijital replantasyonların tercih sebepleri ve uzun dönem kabul edilebilir estetik sonuçları
Ayhan Okumuş1, Aret Çerçi Özkan2
1Kastamonu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kastamonu, Türkiye
2Avrupa Meslek Yüksek Okulu, İstanbul

[OP-26]

Üst Ekstremite Major Replantasyon Sonuçlarım ve Replantasyon Endikasyonlarının Tekrar Gözden Geçirilmesi
Ayhan Okumuş
Kastamonu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kastamonu, Türkiye

[OP-27]

Pediatrik Parmak Replantasyonları: 31 Hastanın Retrospektif Değerlendirilmesi
Soysal Baş
SBÜ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, İstanbul

[OP-28]

Parmak Ucu Replantasyonlarında Dorsal Yaklaşım
Fatih Kabakaş
Gebze Medicalpark hastanesi

[OP-29]

Travmatik El ve Üst Ekstremite Yaralanmalarında Anterolateral Uyluk Flebi ile Rekonstrüksüyon Deneyimlerimiz
Ali Özdemir, Mehmet Ali Acar
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bİlim Dalı

[OP-30]

Travmatik kompozit ön kol defektlerinin serbest fibula osteokutanöz flebiyle rekonstrüksiyonu
Ramazan Erkin Ünlü, Burak Yaşar, Hasan Murat Ergani, Ahmet Kaplan, Ömercan Yağız Öksüz, Atakan Baş, Çağdaş Duru, Okan Acicbe, Özge Utku, Emre Günenç
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Ankara

[OP-31]

Travmatik amputasyon sonrası ayak parmak transferi ile başparmak rekonstrüksiyonu
Özge Utku, Emre Gunenc, Ramazan Erkin Ünlü, Burak Yaşar, Hasan Murat Ergani, Ahmet Kaplan, Ömercan Yağız Öksüz, Atakan Baş, Çağdaş Duru, Okan Acıcbe
Ankara Şehir Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği

[OP-32]

El ve El Bileği Kemikleri Kaynamamasında Serbest Medial Femoral Kondil Kortikoperiosteal Fleple Rekonstrüksiyon
Gökçe Yıldıran, Osman Akdag, Mustafa Sütçü, Seyda Evin, Cemil Isik, Zekeriya Tosun
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi Anabilim Dalı, El Cerrahisi Bilim Dalı, Konya

[OP-33]

Mikrocerrahi Yöntemlerle El Rekonstrüksiyonlarını Takiben Gelişen Beklenmeyen Sonuçlarda Kurtarma Prosedürleri
Gökçe Yıldıran, Mustafa Sütçü, Osman Akdağ, Zekeriya Tosun
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi Anabilim Dalı, El Cerrahisi Bilim Dalı, Konya

[OP-34]

Ayaktan ele parmak ucu nakli
Furkan Karabulut, Anvar Ahmedov
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

[OP-35]

İş gücü kaybına yol açan tam kalınlıkta yanıkların serbest flep ile rekonstruksiyonu
Ahmet Bilirer, Gökçe Yıldıran, Mustafa Sütçü, Osman Akdağ, Zekeriya Tosun
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, PLastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı, Konya

[OP-36]

olecranon bölgesindeki cilt defektlerinin posterior interosseous arter flebi ile rekonstrüksiyonu
Selim Safalı1, Mehmet Ali Acar2, Ali Özdemir2
1yaşam hastanesi, ortopedi ve travmatoloji departmanı, Ağrı, Türkiye
2selçuk üniversitesi, ortopedi ve travmatoloji departmanı, Konya, Türkiye

[OP-37]

El palmar bölge defektlerinde el dorsalinden ven transpozisyonu ve ulnar arter perforator flep ile rekonstruksiyon
Furkan Karabulut, Anvar Ahmedov
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

[OP-38]

Radial Ön Kol Flebi ile Birlikte İliak Kemik Flebi Kullanılarak Yapılan Başparmak Rekonstrüksiyon Yöntemi
Ramazan Erkin Ünlü, Hasan Murat Ergani, Burak Yaşar, Ahmet Kaplan, Ömercan Yağız Öksüz, Atakan Baş, Çağdaş Duru, Okan Acicbe, Özge Utku, Emre Günenç
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Plastik, Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

[OP-39]

El bileği yumuşak doku defektlerinin rekonstrüksiyonu
Erden Erkut Erkol, Gökçe Yıldıran, Mustafa Sütçü, Osman Akdağ, Zekeriya Tosun
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı, Konya

[OP-40]

İliak Kemik,Tam Kalınlıkta Cilt Grefti Ve Heterodigital Ada Flebi Kaldırılması İle Parmak Rekonstrüksiyonu:Minimal İnsizyon Skarı Ve Güzel Kontur Oluşturulması
Hasan Murat Ergani1, Burak Yaşar2, Ahmet Kaplan2, Ömercan Yağız Öksüz2, Atakan Baş2, Çağdaş Duru2, Okan Acicbe2, Özge Utku2, Emre Gunenc2, Ramazan Erkin Ünlü2
1Çankırı Devlet Hastanesi,Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi,Çankırı,Türkiye
2Ankara Bilkent Şehir Hastanesi,Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi,Ankara,Türkiye

[OP-41]

Başparmak Defektlerinin Rekonstrüksiyonunda Venöz Konjesyonu Önleyici Kite Flep Modifikasyonu: 19 vakanın retrospektif analizi
Burak Yaşar
T.C.Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetic Cerrahi Kliniği, Ankara

[OP-42]

El Ve Parmak Yumuşak Doku Defektlerinin Reverse Radial Ön Kol Flebi İle Rekonstrüksiyonu
Hasan Murat Ergani
Çankırı Devlet Hastanesi,Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi,Çankırı,Türkiye

[OP-43]

El ve Bilek Defektlerinin Onarımında Elverişli Bir Flep:Radial Arter Perforatör Flebi
Alper Ural
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi,Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı,Kahramanmaraş

[OP-44]

Üst Ekstremite Volkmann Kontraktürünün Tanı Ve Tedavisinde Kontraktürün Şiddetine Yönelik Bir Tedavi Algoritması
Nijat Majidov, Gökçe Yıldıran, Mustafa Sütçü, Osman Akdağ, Zekeriya Tosun
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, PLASTİK CERRAHİ ANA BİLİM DALI, KONYA

[OP-45]

El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Gerektiren İş Kazalarında Gecikmiş Başvurular: Tanımlayıcı Çalışma
Erol Kozanoğlu1, Fethi Sarper Mete2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği, İstanbul
2Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Halkalı Atakent Hastanesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği, İstanbul

[OP-46]

Beş yıllık el ve el bileği benign tümör tecrübelerimiz
Selman Taşkın, Süphan Tunç, Türkay Gökeri, Ayşin Karasoy Yeşilada
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

[OP-47]

Kliniğimizde 2015-2019 Yılları Arasında Konjenital El Anomalili Hastalara Yaklaşımımız
Semih Tiber Menteşe, Akif Ayberk Akçay, İlker Üsçetin, Ayşin Karasoy Yeşilada
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği

[OP-48]

Kliniğimizde 2015-2019 Yılları Arası Sinir Grefti ile Onarım Sonuçlarımız
Semih Tiber Menteşe, Mert Canlı, Özlem Çolak, Batıbey Batmacı, Ayşin Karasoy Yeşilada
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği

[OP-49]

Kliniğimizde 2015-2019 Yılları Arasında Opere Edilen Çekiç Parmak Vakalarının Uzun Dönem Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Semih Tiber Menteşe, Mert Canlı, Özlem Çolak, Ayşin Karasoy Yeşilada
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği

[OP-50]

Fleksör tendon onarımlarında WALANT tekniğinin kullanılması
Çağdaş Duru, Okan Acicbe, Özge Utku, Emre Günenç, Ramazan Erkin Ünlü, Burak Yaşar, Hasan Murat Ergani, Ahmet Kaplan, Ömercan Yağız Öksüz, Atakan Baş
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Ankara

[OP-51]

Atraumatic Flexor Tendon Retrieval - A Simple Method
Muhammed Besir Ozturk, Cengiz Ertekin, Tolga Aksan, Mustafa Tezcan
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı, İstanbul

[OP-52]

Tensor Fascia Lata Grefti ile Total ya da Çoklu Ekstensör Tendon Defektlerinin Rekonstrüksiyonu
Atakan Baş, Çağdaş Duru, Okan Acicbe, Özge Utku, Emre Gunenc, Ramazan Erkin Ünlü, Burak Yaşar, Hasan Murat Ergani, Ahmet Kaplan, Ömercan Yağız Öksüz
Ankara Şehir Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği

[OP-53]

İş kazası kaynaklı sinir yaralanmaları: 5 yıllık klinik tecrübemiz
Çağatay Öner, Soysal Baş, Hatice Aylin Akbulut, Ayşin Yeşilada Karasoy, Semra Hacıkerim Karşıdağ
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, İstanbul

[OP-54]

Ekstansör Zon Defektli Olgularda Ters Çarpraz Parmak Flebi Uygulamalarımızın Cerrahi ve Klinik Sonuçları
Kaan Gürbüz, Yakup Ekinci
Kayseri Şehir Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Kayseri

[OP-55]

Ulnar Sinir Rekonstrüksiyonunda Alternatif Bir Yöntem: Vaskülarize Sinir Grefti
Okan Acicbe, Özge Utku, Emre Gunenc, Ramazan Erkin Ünlü, Burak Yaşar, Hasan Murat Ergani, Ahmet Kaplan, Ömercan Yağız Öksüz, Atakan Baş, Çağdaş Duru
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

[OP-56]

Sakatlayıcı El Yaralanmaları İçerisinde Nadir Bir Suçlu: Kıyma Makinesi
Ayşe Şencan1, Murat İpteç1, Mehmet Baydar2, Bilge Özkan1, Mehmet Vakıf Keskinbıçkı3, Kahraman Öztürk1
1T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul M.S. Baltalimanı Kemik Hastalıkları EAH
2T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Numune Hastanesi
3T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Dr. Ersin Arslan EAH

[OP-57]

Üst Ekstremite Acil Ateşli Silah Yaralanmalarının Yönetimi ve Tedavi Algoritması
Emre Günenç, Ramazan Erkin Ünlü, Burak Yaşar, Hasan Murat Ergani, Ahmet Kaplan, Ömercan Yağız Öksüz, Atakan Baş, Çağdaş Duru, Okan Acicbe, Özge Utku
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Plastik, Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

[OP-58]

Kompartman sendromu tedavisinde etiyolojiye yönelik bir algoritma önerisi
Ahmet Rıfat Doğramacı, Gökçe Yıldıran, Mustafa Sütçü, Osman Akdağ, Zekeriya Tosun
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik Cerrahi ABD, Konya

[OP-59]

14 yaş altı çocuk acil el travmalarında deneyimlerimiz
Mecd Atıf Cezairlioğlu, Şafak Çakır, Fatih Irmak, Semra Hacıkerim Karşıdağ
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EAH PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ KLİNİĞİ

[OP-60]

Suriye krizi ve acil el yaralanmaları: Baltalimanı el cerrahisi kliniği tecrübesi
Ayşe Şencan1, Bilge Özkan1, Mehmet Vakıf Keskinbıçkı2, Kahraman Öztürk1
1İstanbul Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2Gaziantep Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

[OP-61]

Acil Travmatolojiye Başvuran El Yaralanmalarının Değerlendirilmesi; 3181 Hastanın retrospektif Analizi
Mehmet Beşir Öner1, Anıl Demiröz1, Alp Ercan2, Oğuz Çetinkale1
1İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA-CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
2T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI-İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

[OP-62]

Yaygın Akut El Enfeksiyonları: 15 Olgunun Retrospektif Analizi:
Akif Ayberk Akçay, Batıbey Batmacı, İlker Üsçetin, Ayşin Karasoy Yeşilada
SBÜ Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği

[OP-63]

Pediatrik el yaralanmaları deneyimlerimiz
Selman Taşkın, Süphan Tunç, Harun Erbek, Ayşin Karasoy Yeşilada
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

[OP-64]

Yüksek basınçlı çimento enjeksiyonu ile el yaralanması
Kamil Yamak1, Berrak Karatan2, Taşkın Altay1, Fırat Ozan3, Hüseyin Gökhan Karahan1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İzmir
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, İzmir
3Kayseri Şehir Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Kayseri

[OP-65]

Sağlıklı kişilerde el bileğine uygulanan iki farklı eksternal destek yönteminin propriyosepsiyon üzerine etkilerinin incelenmesi: Randomize kontrollü çalışma
Mehmet Eren Ucuzoğlu1, Bayram Ünver2, Devrim Can Saraç3, Göksel Çılga4
1Beykent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, İstanbul, Türkiye
2Dokuz Eylül Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Balçova-İzmir, Türkiye
3Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara, Türkiye
4Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Manisa, Türkiye

[OP-66]

Kapalı Çekiç Parmak Deformitesinin Konservatif Tedavisinde Kullanılan İmmobilizasyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Safiye Özkan, Ömer Berköz
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, El Cerrahisi Bilim Dalı, İstanbul

[OP-67]

Karpal İnstabilite Problemi Olan Bireylerde Önkol Kas Aktivasyon Paternlerinin ve Etkilerinin Araştırılması
İrem Eraktaş1, Çiğdem Ayhan2, Abdullah Ruhi Soylu3
1Bolu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Bolu, Türkiye.
2Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara, Türkiye
3Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik Bölümü, Ankara, Türkiye.

[OP-68]

İş Kazası Sonrası İşe Dönen Üst Ekstremite Yaralanmalı Bireylerin Toplumsal Katılım Düzeylerinin İncelenmesi
Hasan Atacan Tonak1, Ali Kitiş2
1Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Antalya
2Pamukkale Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Denizli

[OP-69]

Düğme İliği Deformitesinde Relative Motion Splint: Olgu Raporu
İlkem Ceren Sığırtmaç1, Özge Buket Cesim1, Çiğdem Öksüz1, S. Sinan Bilgin2
1Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ergoterapi Bölümü, Ankara
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji AD, El Cerrahisi BD, Ankara

[OP-70]

Kapalı Boutonniere Deformitesinde Relative Motion Splintinin Etkinliği: Olgu Sunumu
Büşra Yıldız1, Özge Buket Cesim1, Egemen Ayhan2, Çiğdem Öksüz1
1Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü, Ankara
2Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi El Cerrahisi Bölümü, Ankara

[OP-71]

Zon 5 ve Zon 7 Ekstansör Tendon Yaralanmasında Relative Motion Splintinin Kullanımı: Olgu Sunumu
Özge Buket Cesim1, İlkem Ceren Sığırtmaç1, Egemen Ayhan2, Çiğdem Öksüz1
1Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ergoterapi Bölümü, Ankara
2Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara

[OP-72]

Ön Kol Sinir ve Tendon Transferi Sonrası Rehabilitasyonun Uzun Dönem Sonuçları: Olgu Sunumu
Serpil Çolak
Istanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

ESPRAS (The European Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery), Uluslararası İş Kazaları El Yaralanmaları ve Uzuv Kopmaları Kongresi'ne destek vermektedir.