BİLİMSEL PROGRAM

26 Nisan, 2019 Cuma
08.30-09.30 Açılış Konuşmaları
Hoşgeldiniz, Açılış Konuşması
Türker ÖZKAN - Vakıf Y.K. Üyesi ve ACELEMDER Y.K. Başkanı
TİSK ve TİSK Mikrocerrahi Vakfı'nın Kısa Tanıtım ve Tarihçesi
Rıza Kutlu Işık - TİSK MCV Mütevelli Heyet Başkanı
Türk İşvereni çalışma hayatımızın en trajik problemini sahiplendi
Necmettin Öztemir - TİSK MCV Yönetim Kurulu Başkanı
Kongrenin Genel Kapsamı ve Amaçları
Gürsel Leblebicioğlu - Kongre Eş Başkanı
09.30-10.00 Dünya Genelinde Endüstriyel El Yaralanmaları, IFSSH’den Haberler
Zsolt Szabo – IFSSH Başkanı
10.00-10.30 Kahve Arası
  Oturum Başkanları: Türker Özkan, Gürsel Leblebicioğlu
10.30-10.50 El Cerrahisinde Acil… “Yeterli” Bir El Cerrahı Olmanın Yegane Yolu
Pierluigi Tos
10.50-11.10 Uzuvlarda Doku Eksikliklerini Çözmede Mikrocerrahinin Rolü
Zsolt Szabo
11.10-11.30 İş Kazalarına Bağlı Ezilmiş Elde tedavi
Bruno Battiston
11.30-12.00 Kompleks El Yaralanmalarında Onarım
Rado Zic
12.00-13.30 Öğle Arası
  Oturum Başkanları: Ömer Özkan, Gürsel Leblebicioğlu
13.30-13.50 Damarlı Fibula Nakli ile Büyük Kemik Onarımları
Massimo Ceruso
13.50-14.10 Replantayonlar
Rado Zic
14.10-14.30 Zorlu Parmak Replantasyonlarında Kurtarıcı Algoritma
Esther Vögelin
14.30-15.00 Ayaktan – Ele Parmak Nakli
Alexandrou Georgescu
15.00-15.30 Kahve Arası
  Oturum Başkanları: Hayati Durmaz, Arif Türkmen
15.30-15.50 Sinir Yaralanması ve Onarım
Lars Dahlin
15.50-16.10 Sinir Onarımları-Ağır Yaralanmış Sinirlerin Onarımlarında Çeşitli Seçenekler
Lars Dahlin
16.10-16.30 İyatrojenik Sinir Yaralanmalarında Sinir Onarımları
Esther Voegelin
16.30-17.00 Cerrahi ve Terapinin Eş Zamanlandırılması ve Eşgüdümü
Ton A. R. Schreuders
17.00-17.30 Ağır Şekilde Yaralanmış ve Rekonstrükte Edilmiş Elde Erken Rehabilitasyon
Ton A. R. Schreuders
27 Nisan, 2019 Cumartesi
  Oturum Başkanları: Semra Karşıdağ, Serdar Tuncer
08.30-08.50 Volkmann Kontraktüründe Serbest Kas Nakli ile Onarım
Arnold Schuurman
08.50-09.10 El Bileği Çevresinde Yumuşak Doku Onarımları
Esther Voegelin
09.10-09.30 Hasarlayıcı Dirsek Yaralanmaları: Yaklaşım Algoritması
Kağan Özer
09.30-10.00 Küçük ve Büyük Parça Replantasyonları:-Endikasyonlar ve Sonuçlar
Pierluigi Tos
10.00-10.30 Kahve Arası
  Oturum Başkanları: Zekeriya Tosun, Ayşin Karasoy Yeşilada
10.30-10.50 Döner Testere Yaralanmalarında Mikrocerrahi Onarım
Arnold Schuurman
10.50-11.10 Büyük Uzuv Onarımları Sonrası Revizyon Cerrahisi
Pierluigi Tos
11.10-11.30 Kas-Kaburga Flebi: Kemik Onarımlarında Diğer Bir Seçenek
Alexandru Georgescu
11.30-11.50 Birleşik Krallık’ta El Acillerinin Organizasyonu
Grey Giddins
11.50-12.10 Replantasyonları elektif şartlarda yapmak mümkün müdür?
Kağan Özer
12.10-12.30 Mikrocerrahi’de Yayınların Kalitesi
Grey Giddins
12.30-13.30 Öğle Arası
Salon 1 Salon 2
  Oturum Başkanları: Halil İbrahim Bekler, Ayhan Kılıç Oturum Başkanı: Mustafa Kürklü, Kahraman Öztürk
13.30-13.50 Kronik Ağrı
Tuna Özyürekoğlu
13.50-14.10 Birikimli Travma Bozuklukları-Tekrarlayıcı Zorlanma Yaralanmaları
Tuna Özyürekoğlu
Serbest Bildiri Oturumu
OP 29 - OP 46
Bildiri listesi için tıklayınız.
14.10-14.30 El Terapistleri ve Cerrahları Arasında Birikimli Travma Bozuklukları
Tüzün Fırat
14.30-15.00 Mesleki Yaralanmalarda El Bileği ve Dirsek Artroskopisi
Tuna Özyürekoğlu
15.00-15.30 İşe Dönüş
Çiğdem Öksüz
15.30-16.00 Kahve Arası
Oturum Başkanları: Bülent Saçak, Ömer Berköz Oturum Başkanları: Nedim Savacı, Cenk Demirdöver
16.00-18.00 SPY Yuvarlak Masa Toplantısı - SPY Kullanan Merkezlerden Gelen Kısa Bildiri Sunuları
OP 01 - OP 19
Bildiri listesi için tıklayınız.
Serbest Bildiri Oturumu
OP 47 - OP 72
Bildiri listesi için tıklayınız.
18.00-19.00 Serbest Bildiri Oturumu
OP 20 - OP 28
Bildiri listesi için tıklayınız.
19.00 Kongre Kapanışı

ESPRAS (The European Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery), Uluslararası İş Kazaları El Yaralanmaları ve Uzuv Kopmaları Kongresi'ne destek vermektedir.