ACELEMDER HAKKINDA

ACİL EL CERRAHİSİ ve MİKROCERRAHİ DERNEĞİ

Acil El Cerrahisi ve Mikrocerrahi uygulamaları gerektiren durumlara neden olan, iş kazalarının ve yaralanmaların azaltılması için önlemler almak, acil tedavi ve rehabilitasyonu konularında çalışmalar yapmak, ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak; Acil El Cerrahisi ve Mikrocerrahi uygulamaları gerektiren acil hastaların en üst düzeyde hizmet alabilmeleri için çalışmalar yapmak,

El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Eğitiminin ve uygulamalarının standartlarının belirlenmesi; eğitim ve uygulama kurumlarının bu standartlara ulaşması için çalışmalar yapmak, kurumlar arası işbirliğini koordine etmek;
Mikrocerrahi eğitim ve araştırma laboratuarları kurmak, genç cerrahların eğitim ve çalışma şartlarını uluslararası standartlara yükseltmek; Avrupa El Cerrahisi Derneği’nin (FESSH) bünyesindeki El Travma Merkezlerinin (HTC) ve diğer komitelerin faaliyetlerini desteklemek,

Mevzuat çerçevesinde Sağlık Bakanlığı ve Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından ihdas edilen/edilecek diğer uzmanlık alanlarına ait klinik, dernek ve ilgili kuruluşlar ile bilimsel çalışma amacı ile irtibat kurmak, gelen taleplere karşılık vermek ve gerektiğinde ortak projeler geliştirmek,
İlgili Bakanlıklar, diğer kamu kurumları, ulusal ve uluslar arası derneklerle olan ilişkilerde Acil El Cerrahisi ve Mikrocerrahi’yi temsil etmek,

Ulusal/Uluslararası Acil El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Kongreleri tertip etmek; El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Konularında bilgi alışverişinin sürekli ve güncel olabilmesi için ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar, kurslar ve sempozyumlar düzenlemek,

Ülkemizde ve Ülkemiz dışında Acil El Cerrahisi ve Rekonstrüktif Mikrocerrahi ile uğraşan meslektaşlarımız arasında gerçek dostluk bağlarının, güvenin, mesleki ve sosyal dayanışmanın oluşturulması amacı ile, 20/07/2012 tarihinde kurulmuştur.

Halen Derneğe kayıtlı 379 üyesi bulunmaktadır.

Valikonağı Caddesi, Sezai Selek Sokak, Akil Apt. 6/5
Nişantaşı 34356, İstanbul
Tel: +(90) 212 2465253
Fax: +(90) 212 2466124
E-mail: acelemder@gmail.com
www.acelemder.com

ESPRAS (The European Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery), Uluslararası İş Kazaları El Yaralanmaları ve Uzuv Kopmaları Kongresi'ne destek vermektedir.